Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Honda Accord 1.5 CVT 1.319.000.000VNĐ 0909 896 921
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Honda CRV 1.5 E 998.000.000 VNĐ 0909 896 921
Honda CRV 1.5 G 1.048.000.000 VNĐ 0909 896 921
Honda CRV 1.5 L 1.118.000.000 VNĐ 0909 896 921
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
HR-V G 786,000,000VNĐ 0909 896 921
HR-V L (BẠC/XANH/ĐEN) 866,000,000VNĐ 0909 896 921
HR-V L (TRẮNG/ĐỎ) 871,000,000VNĐ 0909 896 921
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
CIVIC 1.5E turbo 730,000,000VNĐ 0909 896 921
CIVIC 1.5G turbo 770,000,000VNĐ 0909 896 921
CIVIC 1.5RS Turbo 870,000,000VNĐ 0909 896 921
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
CITY G 529.000.000 VNĐ 0909 896 921
CITY L 559.000.000 VNĐ 0909 896 921
CITY RS (Cao Cấp) 599.000.000 VNĐ 0909 896 921
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
BRIO G 418,000,000VNĐ 0909 896 921
BRIO RS 448,000,000VNĐ 0909 896 921
BRIO RS 2 MÀU 452,000,000VNĐ 0909 896 921
0909 896 921 Báo giá